De waarde van financiële blogs

Screenshot-2013-10-25-10.13.30(eerder geplaatst op acsm-vu.nl)

Op verschillende domeinen heeft internet ertoe bijgedragen dat consumenten over informatie beschikken die tot niet zo lang geleden moeilijk, soms zelfs onmogelijk, te verkrijgen was. Neem bv. de situatie van iemand die een hotel wil reserveren: sites als tripadvisor.com zorgen ervoor dat er nu veel meer en veel betrouwbaarder informatie beschikbaar is over de kwaliteit van hotels dan twintig jaar geleden. Dat geldt niet alleen voor hotels, maar ook voor het soort van producten dat te vinden is op kieskeurig.nl of beslist.nl. De ongelijke verdeling van informatie bij aanbieders en kopers, ook wel informatie-asymmetrie genoemd, wordt kleiner door toedoen van de informatie die op internet gedeeld wordt. Dit komt de consument ten goede omdat deze informatie helpt om betere aankopen aan te doen.

Ook bij beleggers is sprake van informatie-asymmetrie: outsiders, waaronder de kleine belegger, beschikken over veel minder informatie dan zgn. insiders (bv. bestuurders van een bedrijf, grootaandeelhouders). Het effect hiervan wordt zichtbaar in de insider trading profits: de winsten die gemaakt worden met de aan- en verkoop van aandelen van de eigen onderneming. Bestuurders van Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen mogen in eigen aandelen handelen, mits zij geen informatie achterhouden die voor de aan- of verkoop relevant is. Zij zijn bovendien verplicht om aan- en verkoop te registreren bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Dit maakt het mogelijk om na te gaan hoe de koersen van aandelen gekocht of verkocht door insiders zich ontwikkelen.

Naarmate er meer informatie over een onderneming beschikbaar is worden de winsten die insiders maken kleiner, zo bleek uit eerder onderzoek naar de rol van de informatie-omgeving van ondernemingen (Frankel & Li, 2004). Die informatie-omgeving bestond lange tijd uit de aandacht van analisten en van de massamedia voor een onderneming. Door toedoen van internet is die informatie-omgeving sterk veranderd. Zo spelen financiële blogs een steeds grotere rol. Tal van analisten, zowel amateur als professioneel, doen tegenwoordig aan content marketing door hun analyses online te zetten op eigen sites of sites als SeekingAlpha.com.  Naarmate deze analyses meer hout snijden, trekt de blogger meer klanten aan. Financiële bloggers hebben dus een belang bij het produceren van onderscheidende en kwalitatief hoogstaande informatie.

Twee Amerikaanse communicatiewetenschappers wilden nagaan wat het effect is van de informatie in financiële blogs op de winsten die inside traders maken (Saxton & Anker, in press). Hun bevindingen kwamen deze week beschikbaar in het Journal of Communication (achter paywall). Gedurende 14 weken in 2008 hielden zij bij welke ondernemingen in de S&P 500 sprake was van handelen in eigen aandelen. Vervolgens werd 90 dagen lang bijgehouden hoe de koersen van de verhandelde aandelen zich ontwikkelden. Aan het einde van die periode werd de winst op de aandelen geregistreerd.

De onderzoekers keken of de koerswinst te relateren was aan verschillen in de informatie-omgeving: de mate waarin in massamedia bericht werd over de onderneming in kwestie, het aantal analisten dat de onderneming volgt, en hoe vaak er in de top 150 financiële blogs werd geschreven over de onderneming. De resultaten laten een effect zien van berichtgeving in blogs: hoe meer er in blogs over de onderneming werd geschreven, des te geringer de winst die door insiders gemaakt werd op het aandeel. Het effect van berichtgeving in financiële blogs is substantieel: in een situatie van geen blogging activiteit leverden de aandelen een winst op van 4.4% in 90 dagen. Bij gemiddelde niveaus van blogging activiteit was die winst nog maar 0.9%, een aanzienlijke afname dus. Dit effect blijft staan ook na controle voor zaken als de variabiliteit van de koers van het desbetreffende aandeel en de koers-boekwaarde ratio (een maat voor de waardering die beleggers hebben voor het aandeel).

Financiële blogs lijken dus bij te dragen aan een meer gelijke informatiepositie voor in- en outsiders. Er is meer onderzoek nodig om dit effect van financiële blogs verder te onderbouwen. In het onderzoek van Saxton en Anker viel bv. op dat aandacht in traditionele media en van analisten geen effect hadden op de koersontwikkeling. Dat is gezien eerder onderzoek opmerkelijk. Gegeven ook het tempo waarmee de informatie-omgeving zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren zijn de data (uit 2008) rijkelijk oud. Maar gezien de resultaten van het onderzoek is te verwachten dat dit niet het laatste onderzoek is naar de waarde van blogs in het verkleinen van informatie-asymmetrie.

Frankel, R., & Li, X. (2004). Characteristics of a firm’s information environment and the information asymmetry between insiders and outsidersJournal of Accounting and Economics37(2), 229-259.

Saxton, G, & Anker, A. E. (in press). The aggregate effects of decentralized knowledge production: Financial bloggers and information asymmetries in the stock market. Journal of Communication.

Dit bericht is geplaatst in Blogs, Communicatiewetenschap, Content Marketing, Onderzoek, Social media met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *